Nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN, prin reprezentant legal Prof. Dr. IOAN NEDELCU, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta vă înștiințăm despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, destinate furnizării de servicii medicale care beneficiază de un grad de securizare specifică.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE:
CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN se obligă să administreze în condiții de confidențialitate și siguranță și numai în scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei sau altă persoană în condiții legale.
Datele colectate au ca scop asigurarea de servicii medicale oferite de noi și îndeplinirea obligațiilor noastre legale de comunicare și evidență.
Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terți: mass media, societăți de asigurări etc. sau către membrii familiei, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul în scris în acest sens.
Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces.
De la prevederile precedente sunt exceptate anumite situații prevăzute de legislația în materie: situații epidemiologice deosebite, situații climatologice deosebite, raportări către CAS, dacă este cazul la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfășurare sau dacă există ordin judecatoresc în acest sens etc.
În calitatea dumneavoastră de pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru întocmirea fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripții medicale etc., precum și pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate publică, CNAS și Ministerul Sănătății.
Refuzul dumneavoastră de oferire a datelor necesare furnizării serviciului medical, de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire al sănătății din România și de acordare a serviciilor medicale.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea medico-sanitară CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN și vor fi comunicate numai următorilor destinatari: CAS, DSP, Colegiul Medicilor (dacă este cazul) și altor unități medicale ambulatorii și spitalicești (dacă este cazul) în baza prevederilor legale incidente.
Conform Regulamentului mai sus menționat și Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Cititi si:

Termeni si Conditii

Politici de Confidentialitate, Politici Cookies

INFORMARE

  • Pacientii care nu se pot deplasa la sediul nostru au in continuare disponibila varianta de consultatii online.Mai multe detalii la nr.: 0722.55.37.34
  • *Nota: Cazurile care au fost in strainatate in ultima luna, prezinta infectii respiratorii, au temperatura sau au fost Covid pozitiv in ultimele 4 saptamani vor fi consultati DOAR online.