DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PACIENT/REPREZENTANT LEGAL

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE declar faptul că:
Îmi exprim consimțământul ca unitatea medico-sanitară CABINET MEDICAL INDIVIDUAL NEDELCU T. IOAN să fie autorizată să prelucreze datele mele personale prin intermediul fiselor de consultatii si a acordurilor pentru proceduri/interventii medicale, în scopul realizării atribuţiilor și obligaţiilor prevăzute de actele normative care guvernează sistemul de asigurări sociale de sănătate și în special celor care decurg din statutul de asigurat al pacientului în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor rezultate din investigațiile medicale sunt voluntare.
De asemenea, afirm și recunosc că am fost informat și am înțeles pe deplin posibilitatea retragerii consimțământului, în orice moment, în cazul în care prelucrarea datelor mele personale se efectuează prin mijloace automatizate și că acest lucru afectează prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, în sensul imposibilității înscrierii în sistemul de ocrotire al sănătății din România și de acordare a serviciilor medicale.
Retragerea consimțământului se poate face prin cerere scrisă datată și semnată la sediul unității medico-sanitare la datele de contact menționate în antet, în atenția reprezentantului legal.
Totodată, știu că am dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP dacă am îngrijorări cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Prin prezenta declarație de consimțământ confirm că sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate prin canalul menționat mai sus și utilizate în limitele astfel specificate.

 

ACORDUL PACIENTULUINI FORMAT PENTRU CONSULTATII SI TRATAMENT

Declar ca am inteles informatiile comunicate de medicul curant cu privire la diagnosticul bolii de care sufar, consecintele evolutiei si complicatiilor bolii fara tratament, analizele si exploatarile necesare pentru confirmarea diagnosticului si controlul evolutiei sub tratament, al decelarii si corectarii potentialelor efecte secundare consecutive efectuarii analizelor, explorarilor, a terapiei, precum si efectele secundare posibile, inconvenientele minore si toate riscurile cunoscute inerente acestui act medical. Semnand acest acord informat recunosc fara rezerve, dupa ce m-am gandit, ca sunt de acord cu efectuarea analizelor, a explorarilor necesare si a terapiei, inclusiv efectuarea de fotografii clinice, si imi asum toate consecintele si riscurile care decurg din aceasta.
Am fost primit(a) si tratat(a) cu profesionalism si cu respectarea deplina a drepturilor mele.
Ma angajez sa urmez toate recomandarile si prescriptiile medicale care imi vor fi recomandate.
Daca sunt alergic la anumite substante, voi anunta medicul.
Scopul acestui document este de a confirma existenta „acordului pacientului informat”, conform prevederilor legale Legea nr: 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, asa cum a fost modificat – art. 649 si urmatoarele; Legea nr. 46/2007 a drepturilor pacientului – art.4 -7, art. 9-11, art. 13, art. 18; Ordinul nr. 482/2007 al ministrului sanatatii publice- Normele Metodologige de aplicare a titlului XV raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 

Nota de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN, prin reprezentant legal Prof. Dr. IOAN NEDELCU, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta vă înștiințăm despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, destinate furnizării de servicii medicale care beneficiază de un grad de securizare specifică.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE:
CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN se obligă să administreze în condiții de confidențialitate și siguranță și numai în scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei sau altă persoană în condiții legale.
Datele colectate au ca scop asigurarea de servicii medicale oferite de noi și îndeplinirea obligațiilor noastre legale de comunicare și evidență.
Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terți: mass media, societăți de asigurări etc. sau către membrii familiei, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul în scris în acest sens.
Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces.
De la prevederile precedente sunt exceptate anumite situații prevăzute de legislația în materie: situații epidemiologice deosebite, situații climatologice deosebite, raportări către CAS, dacă este cazul la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfășurare sau dacă există ordin judecatoresc în acest sens etc.
În calitatea dumneavoastră de pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru întocmirea fișelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigații, consultații sau internare, prescripții medicale etc., precum și pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate publică, CNAS și Ministerul Sănătății.
Refuzul dumneavoastră de oferire a datelor necesare furnizării serviciului medical, de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire al sănătății din România și de acordare a serviciilor medicale.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea medico-sanitară CABINET MEDICAL NEDELCU T.IOAN și vor fi comunicate numai următorilor destinatari: CAS, DSP, Colegiul Medicilor (dacă este cazul) și altor unități medicale ambulatorii și spitalicești (dacă este cazul) în baza prevederilor legale incidente.
Conform Regulamentului mai sus menționat și Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Cititi si:

Politici de Confidentialitate, Politici Cookies